Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin “İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı” 15/05/2015 tarihinde saat 18:00’de Konak Mh. Seçkin Sok. No:23/1 Nilüfer/BURSA adresli Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nin “Konferans Salonu 1” adlı salonunda daha önce de belirtilen gündeme göre yapılması için toplanılmıştır. Toplantıya 82 üyeden 14’ünün katıldığı ve hazirun cetveline göre çoğunluğun sağlanamadığı görülmüştür ve derneğimizin 24/05/2015 tarihli 6 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince 23/05/2015 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmak üzere ertelenmiş ve bu tarihte tekrar toplanılmıştır.

Ertelenmiş olan toplantıya 82 üyeden 21’inin katıldığı ve hazirun cetveline göre ertelenmiş toplantıda olması gereken en az sayı olan 16’nın sağlandığı görülmüştür. Gündem maddeleri uygulanmış, divan heyeti başkanlığına Sungurtekin Öztan, katip üyeliklere Bilra Kapçak ve Recep Atay Koşan seçilmiş ve 11/05/2015 tarihli, 10 sayılı yönetim kurulu kararıyla yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçiminin açık oylama ve liste yöntemiyle yapılmasına karar verilmiştir. Oylamada ve toplantıda bulunan 21 kişinin tamamı listeye onay oyu vermiştir.

Sonuç olarak

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine(5)
1. Sercan Murat RAŞA
2. Özgür DELİBAŞ
3. Hasan Fatih AKIN
4. Bilra KAPÇAK
5. Emre Ender ANACUR

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine(5)
1. Murat DELİBAŞ
2. Gizem OLGUN
3. Fatih KÜÇÜK
4. Ervin DEMİRBAŞ
5. Ferdi ARSLAN

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine(3)
1. Sungurtekin ÖZTAN
2. Armağan YALÇIN
3. Recep Atay KOŞAN

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine(3)
1. Ahmet AYDIN
2. Meriç KÖSEOĞLU
3. Gökhan YILDIZ

seçilmiştir.

Yönetim kurulunun 23/05/2015 tarihli 11 sayılı ilk görevlendirmeye ilişkin kararıyla
Başkan: Sercan Murat RAŞA
Başkan Yardımcısı: Özgür DELİBAŞ
Yazman: Hasan Fatih AKIN
Sayman: Bilra KAPÇAK
Üye:  Emre Ender ANACUR

olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla,
Bursa Rock City Kültür Derneği Yönetim Kurulu