Sayın Üyelerimiz,

Derneğin üçüncü olağan genel kurul toplantısının 06/01/2022 tarihinde saat 20:00’da Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nin “Konferans Salonu-2¨ adlı salonunda (Konak Mahallesi, Seçkin Sk. 23/1, Nilüfer/Bursa) aşağıdaki gündemde yapılması, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi halinde 13/01/2022 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılması kararlaştırılmıştır.

GÜNDEM:

Açılış ve yoklama
Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi
Üyelik kayıt ücreti ve aidatına ait tüzükteki maddelerin değiştirilmesi
Dilek ve temenniler
Kapanış