Sayın Üyelerimiz,

Derneğin ikinci olağan genel kurul toplantısının 26/12/2018 tarihinde saat 18:00’de Beşevler Dernekler Yerleşkesi’nin “Konferans Salonu-2¨ adlı salonunda (Konak Mahallesi, Seçkin Sk. 23/1, Nilüfer/Bursa) aşağıdaki gündemde yapılması, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi halinde 03/01/2019 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılması kararlaştırılmıştır.

GÜNDEM:

Açılış ve yoklama
Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onayı
Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi
Dilek ve temenniler
Kapanış