Ferdi Arslan
Yönetim Kurulu Başkanı

M. Erdem Kırağası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Enes Taştan
Yazman

Güven Ceylan
Sayman

Erhan Kaya
Asil Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
1. Armağan Yalçın
2. Ervin Demirbaş
3. Sedat Çil
4. Gürkan Kayan
5. Aydın Özcan

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:
1. Sungurtekin Öztan
2. H.Fatih Akın
3. Sercan Raşa

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
1. Meriç Köseoğlu
2. Emre Karagöz
3. Kemal Koylan