Bursa Rock City Kültür Derneği, “Rock ve Metal Müzik” faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi, kişilere ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Bursa Rock City Kültür Derneği, genç sanatçıların, tasarımcıların, kent planlamacılarının ve sanata ilgi duyan diğer gençlerin kullanımına açık bir sanat platformu oluşturarak gençlerin yaratıcılık ve üretkenliklerini harekete geçirmek; yerel yöneticileri, ulusal ve uluslararası finansörleri genç sanatçıların çalışmalarından haberdar ederek onların yenilikçi projelere olan desteğini kazanmak; sanata katılımı artırmak ve kültürel dışlanmayı ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler geliştirmek; kültürel alt yapının gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak; güncel gelişmelere sanat yoluyla yaratıcı karşılıklar vermek, kentsel ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunmak amacı gütmektedir.

Tüzüğümüzü görmek için tıklayın.