Bursa Rock City Kültür Derneği Yönetim Kurulu olarak, Bursa’da gerçekleşen ve katılım olmayan her etkinliğin ardından, derneğimize, yönetim kurulu üyelerimize gerek bizzat gerek se sosyal medya aracılığıyla yöneltilen ağır eleştiri, suçlama ve hakarete varan söylemler karşısında işbu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur. Bu metin akıllarda beliren ve bize yöneltilen sorulara cevap olarak hazırladığımız kamuoyu duyurusudur.

 

1 – Bursa Rock City Kültür Derneği nedir?

Tüzüğümüzün 2. maddesinde belirtildiği gibi derneğimiz; “Rock ve Metal Müzik” faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi, kişilere ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Tüzüğümüzü web sitemizden okuyabilirsiniz. (www.bursarock.org)

2 – Dernek “Rock ve Metal Müzik” faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için bu konuda çalışmalar yapan kişi, kişilere ve kuruluşlara nasıl destek vermektedir?

Konuda çalışma yapan kişiler ve kuruluşlar dernek yönetiminden herhangi biri ile iletişime geçtiği takdirde, Facebook grubumuzdan üyelerimize etkinliğin duyurusu yapılmaktadır. Tüm kişi ve kuruluşlar bu konuda bizimle iletişime geçebilir. Buradaki duyuru konusunda herhangi bir talebimiz bulunmamaktadır.

Bu kişi yahut kuruluşlarca dernek üyelerimize ayrıcalıklar sunulur (giriş veya ürün ücretinde indirim gibi), etkinlik afişlerinde derneğimiz logosuna yer verilir ise; Bu kez etkinlik Facebook grubumuzdan, Facebook dernek sayfamızdan,  web sitemizden (www.bursarock.org) ilan edilmekte ve yine tüm dernek üyelerimize sms yollanarak bilgilendirilme yapılmaktadır. Destek=Destek politikası gözetilmektedir.

Derneğin tüzel kişiliğinin yapılan faaliyetlerden herhangi bir ticari beklentisi bulunmamakta sadece üyelere avantajlar sağlanması gözetilmektedir.

3 – Dernek nereden gelir elde etmektedir?

Dernek yalnızca üye kaydı ve üye aidatı toplanmasından gelir elde etmektedir. Şuan derneğimizin başkaca hiçbir geliri bulunmamaktadır.

Dernek logomuzu içerir bir kısım ürünler, örnek olarak t-shirt’ler baskı ve t-shirt bedeli ile satılmakta ve satışı basımı yapan firma tarafından üyelerimize indirimli olarak sağlanmaktadır. Derneğin ya da yönetimin buradan hiçbir kar payı yahut geliri bulunmamaktadır.

4 – Dernek ticari bir beklenti içine girebilir mi?

Dernek tüzel bir kişiliktir.

Tüzüğümüzde dernek amaçları açıklanırken 2. maddesinin 6. bendinde şu ifadeye yer verilmiştir;

“Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.”

Burada belirtildiği gibi dernek amaçların gerçekleştirilmesi adına ticari faaliyette de bulunabilir. Böyle bir faaliyet neticesinde gelir elde edilir ise bu para yine dernek organizasyonlarında kullanılmak üzere tüzel bir kişilik olan derneğin kendi resmi banka hesabı ve kasasına girmektedir, 3. kişilere para kazandırma amacı güdülmemektedir.

Bununla birlikte şu an hali hazırda hiçbir ticari faaliyet bulunmamaktadır.

5 – Dernek yönetiminin bu işten kârı nedir?

Dernek yönetiminin, dernek üzerinden hiç bir şahsi geliri ve gelir kaygısı bulunmamaktadır. Yapılan işler gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Tek gelir olan üye kabul ve aidat gelirlerinin kaydı tutulmakta, gerekli mercilere bildirimi yapılmaktadır. Bu konuda eleştiriyi aşan hiç bir isnat dernek yönetimini bağlamamaktadır. Yine mesnetsiz şekilde yapılacak her suçlama, eleştiriyi aşan söylem ve hakaretlere karşı dernek tüzel kişiliği adına ve yönetim kurulu olarak şahıslar nezdinde yasal yollara başvurulacağı bilinmelidir.

6 – Dernek yönetimi organizasyonları takip edip, haberdar etme yükümlülüğünde midir?

Dernek yönetimi hiçbir işletmenin organizasyon takvimini takip etme zorunluluğunda değildir, Rock ve Metal müzik adına yapılan etkinlikler tarafımıza bildirilmezse, haberimiz olmayabilir, bu durumda duyurusunu yapamayabiliriz. Katılamayabiliriz.

7 – Dernek yönetimi ve üyeleri tüm organizasyonlara katılım gösterme mecburiyetinde midir?

Müziğimizin doğası gereği mecburiyet ve zorunluluk söz konusu olamaz.

Yönetimin ve üyelerin yapılan organizasyonlara katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Her yapılan etkinliğe yetişebilecek vaktimiz, nakdimiz ve sağlığımız olmayabilir.

Katılım gerçekleşmeyen etkinliklerden dernek, yönetim ve üyeler sorumlu tutulamaz, tüm sorumluluk etkinliği yapan kişi ve kuruluşlardadır. Reklam yapıp yapmamaları kendi ticari politikalarını bağlamaktadır.

Dernek yönetimi ve üyelerinin bu etkinliklere katılım sağlanmasından herhangi bir çıkarı bulunmadığı gibi katılım sağlanmaması durumunda da herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.

8 – Dernek konser organizasyonu yapmalı mıdır?

Dernek, organizasyon şirketi olmamakla birlikte konser organizasyonu yapma zorunluluğunda değildir.

Bu güne kadar yapılan etkinlikler, kişi ve kuruluşlar tarafından davet edilerek yapılmıştır, dernek yönetimi ve üyeleri katılımı gönüllü olarak gerçekleştirdiği ve herhangi bir beklenti içerisinde olmadığı için bu faaliyetlere katılıp katılmamakta özgürdür, bizi davet eden kurum ve kişilere herhangi bir taahhüt verilmemektedir.

Katılım olmama durumda sorumluluk kabul edilmemektedir. Derneğin ve yönetimin bu etkinliklerden, üyeleri bir araya getirecek etkinlik olması dışında hiçbir kazancı yoktur.

Benzer şekilde dernek üyelerimizi mekanında görmek isteyen, tüm davetlere kapımız açıktır, websitemizden ve sosyal medya üzerinden bize rahatlıkla ulaşabilmektedir.

9 – Her ay yapılan Rock buluşmalarında mekan seçimi nasıl yapılmaktadır?

Dernek hiçbir kişi ve kuruluş ile sözleşmeli değildir. Rastgele şehrin farklı noktalarında herkese ulaşabilmek adına farklı mekanlar seçilmektedir. Bu mekanlar ile görüşülerek buluşma günü için indirim, ikram vb. ayrıcalıklar istenmektedir. Mekanda o akşam Rock müzik dinletilmesi rica edilmektedir. Uygun şartları sağlayan mekanlarda buluşmalar gerçekleştirilmektedir.

Dernek üyelerimizi mekanında görmek isteyen, “üyeler yararına” ayrıcalık sunabilecek tüm işletmelere kapımız açıktır, websitemizden ve sosyal medya üzerinden bize rahatlıkla ulaşabilmektedir.

10 – Rock Buluşmaları nedir?

Rock buluşmaları, aynı müziği dinleyen, aynı kültürü paylaşan insanların bir araya gelmesini ve tanışmasını hedefleyen buluşmalardır, dernek üyeleri arasındaki samimiyeti ve birlikteliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Zaman zaman tarafımıza yönelen çirkin ve suçlayıcı ithamlar aramıza hiç katılmamış insanlar tarafından yöneltilmektedir. Yapmaya çalıştığımız şeyi, aramıza katılmadan, buluşmaların hiç birine gelmeden değerlendiremezsiniz. Herkesi buluşmalarımıza bekleriz, üye olmak zorunda değilsiniz.

11 – Dernek, Rock buluşmaları dışında neden etkinlik yapmamaktadır?

Dernek, önceki maddelerde de belirtildiği gibi, gelirini yalnızca üye aidatlarından sağlamaktadır, derneğin güçlenmesini ve bir bütçe oluşturarak etkinlik yapabilmesini isteyen üyelerimizin aidatlarını ödemelerini rica ederiz.

Bu ödemeler yapılmadığı takdirde dernek herhangi bir faaliyet içerisine girememektedir. Üye olurken verdiğiniz 10 TL yalnızca üye olma bedelidir, üye olma bedeli dışında her yıl ödenmesi gereken yıllık aidat bedeli 50 TL’dir. Bu bedel çok büyük oranda toplanamamaktadır.

Toplanan üye olma bedellerinden ve alınan aidatlardan harcanan tutar dernek defterimize kaydedilmiş ve yapılan her harcamanın faturası alınmıştır. Gerektiğinde gerekli mercilere açıklaması yapılamayacak hiçbir harcamamamız bulunmamaktadır.

12 – Sonuç

Birçok gider yönetim kurulu tarafından şahsi olarak gönüllülük esasına dayanılarak yapılmaktadır.

Bu güne kadar yapılan tüm etkinlikler, işletmecilerin bize sunduğu imkanlar ile yapılmış ve şahsi gelir elde etmek bir yana karşılıksız şahsi harcamalar yapılarak gerçekleştirilmiştir.

Bu konularda yapılan dayanaksız her suçlama ve hakarete karşı hukuki yollara başvurulmak suretiyle cevap verileceği bilinmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bursa Rock City Kültür Derneği Yönetim Kurulu