Sayın Üyelerimiz,

Derneğin ilk genel kurul toplantısının 15/05/2015 tarihinde saat 18:00’de Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nin “Konferans Salonu-1″ adlı salonunda (Konak Mah. Seçkin Sok. No:23/1 Nilüfer, BURSA) aşağıdaki gündemde yapılması, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi halinde 23/05/2015 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılması kararlaştırılmıştır.

GÜNDEM:
-Açılış ve yoklama
-Divan başkanlığı seçimi
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
-Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onayı
-Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi
-Dilek ve temenniler
-Kapanış