Üye Toplantıları

Gelecek Etkinlikler

Geçmiş Etkinlikler

Sayın Üyelerimiz,

Derneğin ilk genel kurul toplantısının 15/05/2015 tarihinde saat 18:00’de Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nin “Konferans Salonu-1″ adlı salonunda (Konak Mah. Seçkin Sok. No:23/1 Nilüfer, BURSA) aşağıdaki gündemde yapılması, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi halinde 23/05/2015 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılması kararlaştırılmıştır.

GÜNDEM:

  • Açılış ve yoklama
  • Divan başkanlığı seçimi
  • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  • Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
  • Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
  • Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onayı
  • Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış